Vadība

Valdes priekšsēdētājs

Raimonds Misa

Padomes locekļi

Anrijs Aumalis (SIA "Lejnieki")

Mārtiņš Cimermanis (Z/S "Strautnieki")

Lilija Bērtulsone (SIA "Ozoli Eko")

Dace Neiberga (SIA "Firma "Pasāža"")

Diāna Broka (Z/S "Lejas Palsāni")

Anda Kanča (SIA "Vidzemes Putniņi")

Egīls Seņkāns (SIA "Lestene")