Kas ir mastīts?

Kas ir mastits?
Somatiskas šunas veido baltie asins ķermeniši (leikociti). Šis
šunas kalpo organisma aizsardzibai pret dažada veida infekcijam.
Somatisko šunu daudzuma palielinašanas piena norada, ka govs
tesmeni ir iekaisums, t.i. govs slimo ar mastitu.
Mastita raksturošanai pieņemts lietot sekojošus apzimejumus:

  • Klinisks mastits – nosakams pec skaidri izteiktam izmaiņam

piena un govs tesmeņa stavokli

  • Subklinisks mastits – nav redzams ar neapbruņotu aci un ir

diagnosticejams tikai lietojot dažadus testus

  • Akuts mastits – smaga, bieži govs dzivibu apdraudoša

iekaisuma forma

  • Hronisks mastits – tam ir raksturigas kliniska mastita pazimes

vairaku nedeļu vai menešu laika, starp kuriem var but šķietami
normali periodi

Vairuma gadijumu mastita izraisitaji ir streptokoku, stafilokoku un
koliformu grupas bakterijas.

Somatisko šunu skaits piena
Pec likumdošanas piena produktu ražošanai drikst izmantot
pienu ar 400 000 somatisko šunu skaita 1 ml piena. Pec daudzu
specialistu viedokļa veselas govs piena somatisko šunu skaits (SŠS) ir
200 tukst./ml. Paaugstinoties SŠS piena samazinas piena izslaukums
un pazeminas ta kvalitate, kas talak atstaj iespaidu uz parstrades
produktu iznakumu. Jo lielaks SŠS, jo mazaks produktu iznakums.

 

Atpakaļ Ievietots 28.03.2011